Lekcje Marketingu

O marketingu w pigułce, po ludzku

Wyznaczanie celów metodą SMART

SMART – w języku angielskim oznacza to tyle co ‘mądre/sprytne’. Nazwa tej metody bierze się jednak z tego, że jest skrótem jej założeń (specific, measurable, achieveable, realistic, timed). Metoda ta jest prosta, szybka do nauczenia i intuicyjna, a prostota nazwy i założeń gwarantuje, że raz wykorzystana pozostaje w pamięci marketingowca na resztę jego życia.

Cele SMART powinny odpowiadać na pytanie gdzie chcemy podążać ze strategią.  Przyczyną wyznaczania  celów metodą SMART jest głównie:

 1. pozwolenie na kontrolowanie planu marketingowego, głównie jeśli chodzi o wartości policzalne
 2. ułatwienie motywowania pracowników i zespołów do osiągania wspólnych celów
 3. stworzenie jednego kierunku rozwoju w jakim powinna podążać cała organizacja.

Cele te powinny być więc SMART:

 • Specific – specyficzne/precyzyjne. Należy unikać ogólników, a skupić się na detalach, które można policzyć. Nie wyznaczamy celu dla ‘kilku produktów’, a raczej dla ‘trzech produktów, które kierowane będą na rynki ludzi młodych, dojrzałych i starszych’.
 • Measurable – policzalne, mierzalne. Nie używamy słów ‘dużo’, a konkretów takich jak wielkość produkcji w ilości jednostek wyprodukowanych.
 • Achieveable – osiągalne, nie ma sensu wyznaczać celów, których nie da się osiągnąć, bo prowadzą do frustracji przy ich wypełnianiu pomimo wielkich starań.
 • Realistic – realistyczne, nie wkraczające w sferę marzeń, a rzeczywistych możliwości projektu lub firmy. Należy wziąć pod uwagę zasoby finansowe, produkcyjne, czasowe.
 • Timed – określone w czasie.

 

Przykłady celi wyznaczonych metodą SMART:

 1. Uzyskać 15% zwrotu z inwestycji kapitałowych przed czerwcem 2013.
 2. Uzyskać 5% udziału w rynku toreb skórzanych przed końcem 2013 roku.
 3. Zwiększyć rozpoznawalność marki z aktualnych 13% do 20% przed końcem 2013 roku.
 4. Zwiększyć wydatki na badania i rozwój z 50000 do 100000 w ciągu najbliższych dwóch lat, tj. do końca 2014 roku.

 

Przykłady błędnie wyznaczonych celów:

 1. Zwiększyć zysk z inwestycji.
 2. Mięc większy udział w rynku niż konkurencja.
 3. Być bardziej innowacyjnym.

 

Wyznaczając cele metodą SMART możemy być pewni, że cele te będą zawierały w sobie wszystkie niezbędne szczegóły wymagane przy analizie ich spełnienia, gdy nadejdzie czas analizy i oceny wyników. Pozwolają one również na prostą ocenę tak/nie, odpowiadającą na pytanie ‘czy cele zostały osiągnięte?’.

posted by Mateusz Jakubowski in Planowanie marketingowe and have No Comments