Lekcje Marketingu

O marketingu w pigułce, po ludzku

Macierz BCG (Boston matrix)

Macierz BCG (Boston Consulting Group Matrix) jest właściwie najstarszą, najpopularniejszą i jednocześnie najpopularniejszą metodą prezentacji portfela produktów oraz intrumentem analizy strategicznej. Pierwsz raz, macierz BCG została zastosowana w 1969 roku.
Dzięki użyciu macierzy Bostońskiej przedsiębiorstwo dostaje informacje zwrotne o tym, jakie produkty powinny przynieść w przyszłości większe zyski, a jakie powinny być wycofane ze względu na małą zyskowność i mało optymistyczne prognozy na przyszłość.

Aby stworzyć macierz BCG należy każdy z analizowanych produktów umieścić na macierzy, która składa się z dwóch osi – wzrost rynku i relatywny udział w rynku. Następnie na matrycę nanosi się również produkty konkurencji.

Każdy z czterech obszarów reprezentuje inny typ produktu.

Psy
Produkty z niskim udziałem w rynku, który również cechuje się niskim wzrostem. Psy nie generują przychodów, raczej jedynie stwarzają koszty. Powinno się zrezygnować z tych produktów i wycofać je z rynku.

Dojne krowy
Produkty z dużym udziałem rynkowym na rynkach cechujących się niskim wzrostem. Generują więcej przychodów i powinny być nadal produkowane i dostarczane na rynek.

Znaki zapytania
Produkty z niskim udziałem w rynkach, które szybko się rozwijają. Pochłaniają dużo zasobów i generują niewielkie zyski – z czasem mogą się przerodzić w dojne krowy.

Gwiazdy
Produkty, które posiadają duże udziały w rynkach dynamicznie rozwijających się. Generują duże przychody przy relatywnie niskich nakładach. Najlepszy z typów produktów – powinno się kontynuować ich produkcję i sprzedaż.

posted by Mateusz Jakubowski in Strategia Marketingowa and have No Comments