Lekcje Marketingu

O marketingu w pigułce, po ludzku

Macierz Ansoff’a

Macierz Ansoff’a jest popularnym narzędziem planowania wzrostu produktu i jest stosowane przez marketerów, którzy za cel stawiają sobie wzrost. Macierz Ansoff’a oferuje cztery różne strategiczne wybory do osiągnięcia celów.

Macierz Produktu/Rynku Ansoff’aAnsoff's matrix

Strategia Penetracji Rynku

Aktualne produkty są dystrybuowane na aktualne rynki do aktualnych konsumentów. Oznacza to, że marketerzy chcą wyciągnąć z tego rynku więcej poprzez lepszą penetrację, np. stosując lepszą promocję, przepozycjonowanie marki itp. Nie stosuje się modyfikacji produktu, ani nie poszukuje nowych konsumentów.

Strategia Rozwoju Rynku

Aktualne produkty są dystrybuowane na nowe rynki. Nie ma zmian w produktach, ale są one promowane na nowych rynkach lub w nowych sektorach.

Strategia Rozwoju Produktu

Na aktualne rynki są dostarczane nowe produkty. Stare produkty są zastępowane przez nowocześniejsze ich wersje, a następnie promowane wśród aktualnych konsumentów. Często zdarza się to na rynkach samochodów, gdzie nowe modele są polecane konsumentów, którzy korzystają już z tej określonej marki.

Strategia Dywersyfikacji

Sytuacja ta ma miejsce gdy przedsiębiorstwo produkuje nowe produktu dla nowych rynków. Istnieją dwa typy dywersyfikacji:

- dywersyfikacja pokrewna (related);

- dywersyfikacja niepokrewna (unrelated).

Dywersyfikacja pokrewna ma miejsce gdy przedsiębiorstwo rozszerza produkty o pokrewne ze swoją dotychczasową działalnością, np. firma produkująca kurczaki zaczyna produkować również pasztet (w ramach rynku spożywczego).

Dywersyfikacja niepokrewna polega na tym, że firma nie ma żadnego doświadczenia na rynku, na który chce wejść z nowym produktem. Przykładowo, gdyby firma od kurczaków chciała zacząć produkować samochody…

Macierz Ansoffa jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych metod określania strategii rozwoju przedsiębiorstwa od strony marketingowej.

posted by Mateusz Jakubowski in Strategia Marketingowa and have No Comments